NHA TRANG MÙA THU

NHA TRANG MÙA THU
MẮT BIỂN MÙA THU

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

THU SAY

Nắng thu dâng trải vàng trước ngõ
Phượng khoe hoa đỏ muộn cuối hè
Sao khuya hé nụ quỳnh mở mắt
Vần thơ say nhặt bóng sương lay.
Thu ngân hay khúc đàn tiên cảnh
Tình say hoa nắng ...cánh thu bay?!


Đầu thu,  tháng 9/2015.